Binanız hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporunun Bakanlıkça onayı ile RİSKLİ ilan edildikten sonra Kanuna göre binanız YIKILACAKTIR.

Binadaki herkes tapudaki hissesi oranında ARSA HİSSEDARI olurlar.

Bu aşamadan sonra binanızı nasılve kime yaptıracağınıza, hangi paylaşımla yapacağınıza (bina için tüm kararlara) binada; arsa hisse oranına göre en az 2/3 çoğunluğunun onayı ile Bina Ortak Karar Protokolünde belirlenir.

Bina Ortak Karar Protokolü binada %100 çoğunluk sağlansa dahi mutlaka bir HUKUKÇU tarafından hazırlanıp bir nüshası Bakanlık’ a iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde Bakanlık Riskli Binanızın Yıkımı için sorumluluk almadığınız veya binada 2/3 çoğunluğu oluşturamadığınız sonucuna vararak 60 gün içinde resmi yazı ile binanızı tahliye ederek riskli Binanızı yıkabilir. BU ÇOK ÖNEMLİ…