İnşaat Taahhüt Hizmetleri Nedir?

İnşaat taahhüt hizmetlerinin temelini  yapı al-yap-sat oluşturmaktadır. Arsa alıp satmak, arsa alıp yapı inşa etmek, daire satın almak ve satmak, inşaatların tamamlanması ve satılması, tüzel ve gerçek kişilerle karşılıklı sözleşmelerin yapılması, kat karşılığı binaların inşaası, yapımı ve teslimi, inşaat projeleri, restorasyon çalışmaları ve gayrimenkul satışı yapma inşaat taahhüt hizmetleri kapsamındadır.

İnşaat Taahhüt Hizmetleri

TAAHHÜT

TANAŞ İNŞAAT Taahhüt işlemleri ile inşaat yaptırmak isteyen müşterilerimiz adına tüm yapım faaliyetlerini üstlenerek projenin kaliteli bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır

PROJELENDİRME

Müşterilerimizin yaptırmayı düşündüğü inşaatla ilgili projenin hazırlanmasına ilişkin TANAŞ İNŞAAT projelendirme ekibi olarak çeşitli çözümler ile onların yanındayız.

PİYASA ARAŞTIMASI

Yaptığımız projelerden elde ettiğimiz verileri (Birim fiyat, keşif listeleri, alt yüklenici teklifleri vb.), yeni projelerde kullanabilir şekilde hazır tutulması ve geliştirilmesi.

MALİYET

Proje hazırlandıktan sonra, yapılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti belirlenir. Bu maliyete inşaatı yapacak, taahhüt işletmesinin karı da eklenerek, inşaatın toplam maliyeti çıkarılmış olur

İnşaat Taahhütlerinde İzlenen Süreç

PROJENİN PROJENİN HAZIRLANMASI

Planlanan inşaatın yapılması için, arsa temin edilmiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, imar izinleri alınmış ve proje hazırlanmış şekilde hazırlıkların yapılması

İHALEYE ÇIKARILMASI

İhaleye çıkartılan inşaat işi, taahhüt işletmesini doğrudan bilgilendirip, müracaat etmelerini istenebilir veya ihaleyi gazete ilanı ile tüm ilgililere de duyurabilir.

YAKLAŞIK MALİYETİN BELİRLENMESİ

Yaklaşık Maliyet(Keşif bedeli) eksik veya fazla olarak tespit edilmesi çeşitli sorunlara yol açar. Bu nedenle keşif bedeli belirlenirken, inşaatın maliyetinin doğru olarak hesaplanması çok önemlidir

SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

İhale verilen taahhüt işletmesi ile müşteri arasında bir sözleşme yapılır. Sözleşmenin yazılı yapılması ve notere onaylatılması çıkacak ihtilafların çözümü için zorunlu bir şarttır.