Yeni binanız için belediye projelerinin çizilmesi, projelerin belediyeden onayı, yeni bina inşaat yapım ruhsatının alınması, inşaatın yapımı, bitmiş yeni binanıza ait iskanlı daire tapularının alınma süresi (6 katlı bir bina için) ortalama 12 ay ila 18 aydır.

Kentsel dönüşüm kapsamında devletin sağlamış olduğu belediye – noter harç muafiyetleri ile vergi teşvikleri…