Riskli Yapı Nedir?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile belirtilen riskli yapı kavramı;

Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır.

Riskli yapı tespiti ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından yapılabilir.