1. Kentsel dönüşüm 2019 kira yardımı kaç ay yapılıyor?
  2019 kentsel dönüşüm kira yardımı 18 ay boyunca yapılıyor.
 2. 2019 kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler?
  Hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekli.
  Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu"nda hak sahiplerinden alınması gereken son 3 aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden 3 ay öncesini kapsıyor.
  Yurt dışında oturan kişiler, Türkiye’de bulunan riskli yapıları için ikamet şartını sağlayamıyorlar ve bu nedenle kira yardımı başvurusunda bulunammıyor.
 3. 2019 kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar neler?
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Konut veya işyerinin tapu senedi
  • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
  • Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği
  • İkamet ispatı için son 3 aylık fatura
    
 4. 2019 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?
  • Ankara, İstanbul, İzmir
   Malik:  1.150,00 TL
   Kiracı (Defaten): 2.300,00 TL
   Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 5.750,00 TL
 5. Kentsel dönüşüm taşınma parası nedir, ne kadar veriliyor?
  • Kentsel dönüşüm nedeniyle kiracı olduğu ev ya da işyerinden ayrılmak zorunda olanlara, sadece bir kerelik taşınma yardımı veriliyor.
  • Taşınma yardımı kiracılar için illere göre değişiklik gösteriyor.
  • Yardım 1.190 ile 1.920 lira arasında, sınırlı ayni hak sahipleri için 2 bin 975 ile 4 bin 800 lira arasında değişiyor.
 6. 2019 kentsel dönüşüm kira yardımı formu nasıl doldurulur
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı formu 2019

......... ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 

Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda;

Gereğini arz ederim. 

……/…./2019

Adı Soyadı - İmza
İletişim Bilgileri
Adres :
Telefon :
Banka Hesap Numarası (IBAN) :
EKLER: