Hak sahibi bina için risk raporu aldıktan sonra kentsel dönüşüm başvurusu yapmalıdır. Başvuru yapabilmek içinse bazı evraklara ihtiyaç vardır:

Kentsel dönüşüm başvuru evrakları:

  1. Proje başvuru dilekçesi,
  2. Hak sahibinin tapu fotokopisi,
  3. Hak sahibinin kimlik fotokopisi,
  4. Hisse döküm yazısı ( Tapu dairesinden alınır.)
  5. Adres doğrulama ve emlak bildirim yazısı (Belediyeden alınır.)
  6. Başvuru vekâletle yapılacaksa 6306 sayılı kanun yazılı vekâletname diğer evraklara eklenmelidir.
  7. Şirket başvuru yapacaksa, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve şirket resmi evrakları bulundurulmalıdır.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki mevzuat hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php sitesi ni ziyaret edebilirler.