Yasal mülkiyet hakkı doğrultusunda yer sahiplerinin onaylamadığı bir kentsel dönüşüm projesinde aşama elde etmek mümkün olmayacaktır.
Yer sahiplerinin mevzuat hakkında detaylı bilgilendirilmesi ve projenin kabul edilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan korunması için iyi bir danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Bu noktada özel inşaat ve danışmanlık hizmeti veren güvenilir kredi imkânı sağlayan firmalara başvurulabilir.

Tanaş İnşaat, İstanbul’da uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bununla birlikte kentsel dönüşümlerde birçok yer sahibine kredi imkânı sağlamakta, onların dönüşüm projelerinden en avantajlı şekilde ayrılmalarını sağlamaktadır.

Son olarak kentsel dönüşüm projelerinin başlatılabilmesi için finansal destek gereklidir. Projenin uygulamaya konulması için gerekli olan finansal destek bazen devlet bütçesinden, bazen de özel şirket kredilerinden sağlanmaktadır. Kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal koşullar projelerin uygulamaya koyulması için son derece önemlidir. Aksi halde yapılan çalışmalar projeden öteye gitmeyecektir. Finansal kaynak için gerekli olan miktar, dönüşüm alanlarının konumu, büyüklüğü, maliyeti doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel dönüşüm uygulamaları iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, kamu tarafından deprem bölgesi olarak belirlenen ve yüksek risk kapsamındaki çok sayıda binanın yer aldığı toplu dönüşümdür. İkinci olarak yerinde dönüşüm uygulamaları, yani bir ya da birkaç binanın depreme dayanıklı hale getirilmesi için yapılması talep edilen dönüşümdür. Bunun için binalarda risk oranı tespit edilir ve bu doğrultuda proje gerçekleştirilir.

Riskli Binalar Nasıl Tespit Edilir?

Yaşam alanının yıkılma riski kapsamında bulunup bulunmadığı, hak sahiplerinin birtakım evraklarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisans verilen kuruluşlara başvuru yapmalarıyla gerçekleşiyor. Başvuru sonrasında risk tespiti için uzmanlar işlemleri gerçekleştiriyor.

Kentsel Dönüşüm Başvuruları Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm başvuruları yapmak için öncelikle risk tespitinin netleşmesi gereklidir. Yapı için riskli raporu alındıktan sonra kentsel dönüşüm kapsamında birtakım evraklar hazırlanarak proje hayata geçirilir.

Kentsel dönüşüm sürecinde yasal işlemlerin doğru şekillenmesi için Panorama İnşaat’a başvurabilirsiniz. Panorama İnşaat, çevreye saygı ve dürüst çalışma politikalarıyla sektörün önde gelen güvenilir inşaat firmalarındandır. Yer sahiplerinin mevzuat kapsamında projeden en az zararla ve maksimum faydayla ayrılmasını hedeflemektedir.

Kentsel Dönüşümde Hangi Evraklar Gereklidir?

Hak sahibi bina için risk raporu aldıktan sonra kentsel dönüşüm başvurusu yapmalıdır. Başvuru yapabilmek içinse bazı evraklara ihtiyaç vardır:

Kentsel dönüşüm başvuru evrakları:

  • Proje başvuru dilekçesi,
  • Hak sahibinin tapu fotokopisi,
  • Hak sahibinin kimlik fotokopisi,
  • Hisse döküm yazısı ( Tapu dairesinden alınır.)
  • Adres doğrulama ve emlak bildirim yazısı (Belediyeden alınır.)
  • Başvuru vekâletle yapılacaksa 6306 sayılı kanun yazılı vekâletname diğer evraklara eklenmelidir.
  • Şirket başvuru yapacaksa, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve şirket resmi evrakları bulundurulmalıdır.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki mevzuat hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler http://www.csb.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirler.