​Kentsel dönüşümde hangi evraklar gereklidir

Hak sahibi bina için risk raporu aldıktan sonra kentsel dönüşüm başvurusu yapmalıdır. Başvuru yapabilmek içinse bazı evraklara ihtiyaç vardır: Kentsel dönüşüm başvuru evrakları: Proje başvuru dilekçesi, Hak sahibinin tapu fotokopisi, Hak sahibinin kimlik fotokopisi, Hisse döküm yazısı ( Tapu dairesinden alınır.) Adres doğrulama ve emlak bil…

Kentsel Dönüşüm Kredi Hakkında Merak Edilenler

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamındaki kredilerdir. Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler: Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine, Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine, K…

Kentsel Dönüşüm Kredisi ve Kentsel Dönüşüm Kira Yardımız Nasıl Alacağız

Kentsel dönüşüm 2019 kira yardımı kaç ay yapılıyor? 2019 kentsel dönüşüm kira yardımı 18 ay boyunca yapılıyor. 2019 kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler? Hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekli. Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu"nda hak sahiplerinden alınması gereken son 3 aya ait fatura, …

Kentsel Dönüşümde Belediyelerin Rolü

Kentsel dönüşüm sürecinde özel şirketler ve yerel yönetimler işbirliği yapmakta, dönüşümü sivil halkın en avantajlı olacağı şekilde tasarlamaktadır. Panorama İnşaat, projelendirme, danışmanlık ve kredi sağlama gibi işlemlerde temel değerler çerçevesinde sektörde varlığını devam ettirmektedir. Firma çalışmaları doğrultusunda insan, çevre, iş ve topl…

Kentsel Dönüşümün Başlatılabilmesi için Neler Gerekir

Yasal mülkiyet hakkı doğrultusunda yer sahiplerinin onaylamadığı bir kentsel dönüşüm projesinde aşama elde etmek mümkün olmayacaktır. Yer sahiplerinin mevzuat hakkında detaylı bilgilendirilmesi ve projenin kabul edilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan korunması için iyi bir danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Bu noktada özel inşaat ve dan…

Kentsel Dönüşümün Sağladığı Avantajlar

Ülkemizde pek çok yapının risk altında bulunduğu bir gerçektir. Bina içerisinde birden fazla ailenin yaşadığı düşünüldüğünde yapı içerisinde yaşanan kişilerin ve mal maliklerinin yapacağı başvuru sayesinde dönüşüm işlemi başlayabilmektedir. Risk altındaki bir yapının depreme dayanıklı yapı prosedürüne göre yeniden inşa edilmesi can ve mal kayıpları…

Yerinde dönüşüm nedir

“Yerinde Dönüşüm”, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil binalar için kullanılan bir terimdir. Depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine yerinde dönüşüm denir.

Binanın Riskli Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır

Riskli Yapı Nedir? 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile belirtilen riskli yapı kavramı; Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır. Riskli yapı tespiti ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK…

Binamız Kentsel Dönüşüme Girdi Şimdi Ne Yapmalıyız

Binanız hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporunun Bakanlıkça onayı ile RİSKLİ ilan edildikten sonra Kanuna göre binanız YIKILACAKTIR. Binadaki herkes tapudaki hissesi oranında ARSA HİSSEDARI olurlar. Bu aşamadan sonra binanızı nasılve kime yaptıracağınıza, hangi paylaşımla yapacağınıza (bina için tüm kararlara) binada; arsa hisse oranına göre e…

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Devletçe Sağlanan Harç Muafiyetleri ile Vergi Teşviklerinden Nasıl Yararlanırız

Deprem Risk raporu alarak binanız kentsel dönüşüm kapsamına girdiğinde aşağıdaki harçlardan muaf olursunuz. Binanızın inşaatı için Noterde yapacağınız inşaat yapım sözleşmesi Noter harcından muaf olursunuz. Belediyede proje onay,  inşaat yapım ruhsatı için alınan tüm harçlardan muaf olursunuz. Tapudaki tüm alım – satım ve veraset intikal harçl…

Binamızın İnşaat Süreci Nedir

Yeni binanız için belediye projelerinin çizilmesi, projelerin belediyeden onayı, yeni bina inşaat yapım ruhsatının alınması, inşaatın yapımı, bitmiş yeni binanıza ait iskanlı daire tapularının alınma süresi (6 katlı bir bina için) ortalama 12 ay ila 18 aydır. Kentsel dönüşüm kapsamında devletin sağlamış olduğu belediye – noter harç muafiyetleri il…

Kullandığımız Kentsel Dönüşüm Kredisini Müteahhide Nasıl Vereceğiz

Binanın yapımı için anlaşmalı bankalardan kullandığınız Kentsel dönüşüm Kredisi ne size ne de inşaatınızı yapacak müteahhide verilmemektedir.   Sistem şöyle ; Krediyi kullandığınız Banka inşaatınızı yapacak müteahhidi yukarıda müteahhit seçiminde bahsettiğim çerçevede inceler. Bu inceleme neticesinde Banka müteahhidi onaylar yada değiştirmenizi…

Binamızın İnşaatı İçin Nasıl Müteahhit Seçeceğiz

Artık kentsel dönüşüm sürecinin en önemli kısmına geldik. Yeni binanız için müteahhit seçimi ve yeni dairenize alana kadarki süreçte neler olacağı. Müteahhit seçimi çok önemli ve dikkat etmemiz gereken konular ise; İşi yaptırmayı düşündüğümüz Müteahhidin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Müteahhitlik Lisansı mutlaka olmalı. Eğer yok ise zaten i…

Kentsel Dönüşümde Anlaşmaya Yanaşmayan Hissedarın Durumu Ne Olacak

Kentsel Dönüşüme girmiş ve kanuna göre yeni binanın paylaşımı, yapım şekli ( kat karşılığı, taahhüt, karma sistem) ve müteahhit seçimi konularında en az 2/3 çoğunlukla anlaşma sağlanmış binalarda; hakları adil bir şekilde verilmesine rağmen anlaşmaya yanaşmayan hak sahipleri Noter Tebligat ile Apartman Yönetim Kuruluna Toplantısına çağrılır. Apart…